Back to Campaigns

Technology Fund

Donate


Suggested$75
Suggested$50
Suggested$25
SuggestedOther

Tax Deductible Donation
Đóng góp của bạn được khấu trừ thuế đến mức đầy đủ theo quy định của pháp luật. Không có hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp để đổi lấy sự đóng góp của bạn. HPMS là tổ chức phi lợi nhuận 501 (c) (3) ID thuế: 94-3062524

Confirmation

Are you sure?